آلپروسپت

آلپروسپت - تحت لیسانس آلپرو آلمان

محلول آماده مصرف، برای ضدعفونی دستها بدون نیاز به آبکشی 

کاربرد:

♦ ضدعفونی کردن دستها ( بهداشت عمومی)

♦ جهت ضد عفونی دستها قبل از عمل جراحی

موثر بر

♦ باکتریها شامل TBC,MRSA 
♦ قارچها 
♦ ویروسهای پوشش دار مانند H1N1, H5N1, HBV, HCV, HIV, Herpes و ادنو ویروس و نرو ویروس 
♦ تایید شده توسط VAH/DGHM 

ماده موثره:

آمونیوم های چهار ظرفیتی و الکل ها

بسته بندی:

اسپری 50 سی سی و بطری 500 میلی لیتری همراه با اسپری و گالن 4 لیتری

 

 

 

مورد مصرف

مقدار مصرف و زمان مورد نیاز

برای ضدعفونی کردن بهداشتی دستها

3-5 میلی لیتر به مدت 30 ثانیه

برای ضدعفونی کردن دستها قبل از عمل جراحی

3-5 میلی لیتر(برای هر دست) به مدت 5 دقیقه تا آرنج

 

برای قیمت تماس بگیرید