کامپوزیت برلیانت

کامپوزیت برلیانت _ تحت لیسانس کلتن سوئیس

 

دنتین ، انامل 

 

               Dentin:  A1 ,A2 ,A3 ,A3.5

               Enamel: A1 ,A2 ,A3 ,A3.5

 

ترکیب:

         Bisphenol A diglycidylmethacryate Bis GMA 

         Bisphenol A diethoxymethacrylate Bis EMA

 

کاربرد:

 

نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای 25-15 درجه سانتی گراد

تاریخ انقضاء:

3 سال پس از تاریخ تولید درج شده روی جعبه

بسته بندی:

کامپوزیت برلیانت کلتن به صورت خمیر در سرنگهای 3 گرمی ارائه می گردد.

 

برای قیمت تماس بگیرید.