نانو کامپوزیت سینرژی

نانو کامپوزیت سینرژی _ تحت لیسانس کلتن سوئیس

شکل پذیر، رادیو اپک و میکرو هیبرید برای همه دندانها

دو رنگ

A1.D1  ,A2.B2  ,A3.D3 ,A3.5 .B3 

ترکیب:

     Bisphenol A diglycidylmethacrylate          

      Bisphenol A diethoxymethacrylate           

کاربرد:

زمان کار:

کامپوزیت نسبت به نور حساس است و نباید به مدت طولانی در معرض نور چراغ دندانپزشکی یا نور خورشید قرار گیرد. در صورت امکان از یک پوشش مات (آبی رنگ نباشد) نانو کامپوزیت را از تابش محافظت نمایید.

نگهداری:

بسته بندی:

نانو کامپوزیت سینرژی کلتن به صورت خمیر در سرنگهای 3 گرمی ارائه می گردد.

 

برای قیمت تماس بگیرید.