کن کاغذی

کن کاغذی

 

تولید شده در سایزهای استاندارد 90-15

کاربرد:

نگهداری:

تاریخ انقضاء:

بسته بندی:

 

برای قیمت تماس بگیرید.