فیشورسیلانت

فیشورسیلانت

 

فیشور-سیلانت-آریادنت

تحت لیسانس کلتن سوئیس

  • ماده سفید رنگ حساس به نور که فلوراید آزاد می کند.

ترکیب:

  • متاکریلاتها و سایر افزودنیها

 

 کاربرد:

  • سیل کردن پیشگیرانه حفره ها و ترکها هنگام رشد دندانهای شیری و دندانهای ثابت

 

 نگهداری:

  • در دمای 23-4 درجه سانتی گراد نگهداری گردد.

 

 تاریخ انقضاء:

  • سه سال بعد از تاریخ تولید درج شده روی جعبه

 

 بسته بندی:

  • فیشور سیلانت آریادنت در سرنگهای 1/2 گرمی و 2/3 گرمی عرضه می شود.

 

برای قیمت تماس بگیرید.